Rijker visiteren door meer impact

Recent heeft de SVWN met de geaccrediteerde bureaus en een aantal corporaties een bijeenkomst georganiseerd onder de noemer “Rijker visiteren”. Naar aanleiding van geluiden uit de praktijk wordt geprobeerd dit jaar een aantal experimenten uit te voeren om gebruik, benutting en doorwerking van de visitatie te vernieuwen. De leer- en interventiefunctie van een visitatie kan omhoog. Gezocht wordt naar een aantal proces en vormvernieuwingen. Denk aan een variëteit in communicatie en rapportagevormen, aan het aantrekkelijker en belangrijker maken van de recensie in het rapport, aan een position paper van of door belanghebbenden en aan een ‘benen op tafel” gesprek als slot van de visitatie.

Cognitum heeft zich opnieuw bereid verklaart deel te nemen aan een experiment, maar heeft wel wensen. De huidige Methodiek 6.0 is gelukkig al een hele verbetering vergeleken bij methodiek 5.0, zo hebben we de afgelopen 2 jaar gemerkt. Het beter afstemmen van een visitatie op het lopende planning en beleidsvormingstraject binnen een woningcorporatie zou al een volgende goede stap zijn. Het verder verminderen van de bureaucratische rompslomp, zoals door corporaties ervaren, is een volgende. Het goed meenemen van het netwerk waarin een corporatie functioneert, is heel belangrijk: wie doet wat en wanneer en welke verantwoordelijkheden zijn te onderscheiden? Woningcorporaties zijn allang niet meer “het 1000 dingen doekje voor alle problemen in complexen, wijken en buurten”. Maar hoe wordt het netwerk over en weer ervaren en hoe functioneert de governance van en binnen dat netwerk? Cognitum zet daar bij haar visitaties al sterk op in, maar we kunnen en willen meer. Een bredere en betere betrokkenheid anders dan de “standaard” belanghebbenden past daarbij. Niet alleen kijken naar de korte termijn, maar kijk ook naar de opgaven voor de toekomst. Dat is zeker wat anders dan meer van hetzelfde. Hoe zien toekomstige leefbare en duurzame wijken eruit en wie zijn de toekomstige bewoners? Centraal moet komen te staan dat een visitatie aansluit op de behoefte van een corporatie en dat daarvoor een instrument als visitatie goed benut kan worden. Dat kan met een deelname aan een experiment, maar we halen sowieso onze inspiratie uit de ervaringen met corporaties. Samen creëren we meerwaarde voor een woningcorporatie en daar gaat Cognitum voor.

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, lees meer over onze cookie voorwaarden