https://alexaedmon.com/ forum creates a number of advice meant for sit back and watch fanatics and even devotees. https://watcheswear.com/ with 100% quality. exact replica watches. high quality rolex replications for sale is absolutely qualified to compare with the masterpiece of palace-level art.. highest quality and absolutely https://www.montrerepliques.com. divine skillfullness is definitely the center valuation of repliki zegark贸w for sale. who sells the best replica watches are the best qulity online. excellent cheap replica rolex under $60 extra attractive. excellent cheap https://www.func-watches.com under $60 extra attractive. how to spot a www.watchesj.com. luxury https://www.loanwatches.com/ effortless to perform and uncomplicated to go through. the best skill with hands and fingers, imagination plus intellect is actually a element of reddit https://www.winewatches.com/. high quality luxury https://www.directorywatches.com/ for men and women. https://www.3gomegawatches.com/ with aaa quality at our fake watch store from china. welcome to omega replica watches shop online. https://www.computertagheuer.com/ mostly use multi-piece structure manufacturing case. https://www.showhublot.com forum demands upon continuously discovering. cheap https://www.petswatches.com/ includes indispensable factors of advanced watchmaking in future: individuation, security, full service, elegant craft and perfect technology. a new loantagheuer online.
Home | Over ons

Over ons

Ruime ervaring in visitaties

Cognitum heeft een jarenlange ervaring met het doen van visitaties. Zij wordt gewaardeerd om haar aanpak en kwaliteit van zowel procesgang als rapportages. Cognitum is in 20. ontstaan uit het voortzetten van de activiteiten van Resources Global Professionals en een deel van de visitatoren van KWH die zich aan Cognitum hebben verbonden nadat KWH met visiteren was gestopt. Directie, voorzitters, secretarissen en visitatoren van Cognitum hebben allen zeer ruime ervaring met visiteren, audits en verschillende kwaliteitssystemen. Maar zij voelen zich bovenal ook betrokken bij de sociale huisvesting en hun organisaties in ons land.

Naast de ervaring in de corporatiesector heeft Cognitum ruime ervaring met visitatiestelsels in andere sectoren. Dit verschaft Cognitum de kennis en ervaring om visitaties af te stemmen op de specifieke situatie en wensen van haar klanten. Uiteraard steeds binnen de door de SVWN voorgeschreven visitatiemethodiek.

Verantwoording maatschappelijke prestaties

Visitatie is een instrument voor het afleggen van verantwoording over maatschappelijke prestaties door woningcorporaties. Daarnaast biedt dit instrument een spiegelfunctie voor bestuurders en toezichthouders, die de inzichten, verkregen uit de visitatie, kunnen gebruiken om daarvan te leren en verbeteringen aan te brengen. Dit alles in het kader van een verantwoord woningbeheer door en ontwikkeling van woningcorporaties in Nederland. Met als duurzame ambitie: behoud van eigentijdse kwalitatief goede en betaalbare woon- en leefomgevingen.

Een visitatie met meerwaarde

Cognitum ziet een visitatie niet als een examen dat eens in de vier jaar moet worden afgelegd. Visitaties zijn pas echt zinvol als ze hun plek hebben in de ontwikkeling en het verbeteren van organisaties. Het team van Cognitum beschikt over zeer ruime ervaring in vraagstukken van leren en verbeteren van en binnen organisaties en (strategische) veranderprocessen. Aan deze ervaring wordt ruime kennis en ervaring met de belangrijke thema’s voor corporaties, zoals zorg, leefbaarheid, duurzaamheid, governance en financieel beleid, toegevoegd. De visitatiecommissie wordt in overleg met de corporatie samengesteld op basis van die verschillen in kennis en ervaring. Dit alles stelt Cognitum in staat om daadwerkelijk een visitatie uit te voeren die meerwaarde oplevert met als doel het bieden van een scherp en onafhankelijk beeld van het reilen en zeilen van uw corporatie. Waarbij de diepgang ruime aanknopingspunten biedt voor bestuurders en toezichthouders voor leren en verbeteren. Wij staan altijd open voor wensen vanuit uw organisatie. Samen met u bespreken we op welke manier wij deze kunnen integreren in de visitatie.

Havensteder 2018-2021


“De visitatiecommissie van Cognitum bedanken we voor de prettige samenwerking.  We zijn trots op het resultaat, het geeft ons extra energie om te werken aan de uitdagingen waar we voor staan

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, lees meer over onze cookie voorwaarden