Voor een visitatie met meerwaarde

Welkom bij Cognitum

Cognitum is een bedrijf dat zich inzet om visitaties uit te voeren die erop gericht zijn om bestuurders en toezichthouders te helpen bij: het leren over en verbeteren van het functioneren van de organisatie. Het fundament voor een degelijke aanpak wordt natuurlijk gevormd door een professioneel en volgens de normen van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN), uitgevoerde visitatie.

Visitatieperiode 2016-2019

“Met trots hebben wij bij Elkien, medewerkers en directie-bestuur, kennis genomen van het visitatierapport 2020. De rapportage wordt herkend en biedt erkenning. En daar zijn wij erg blij mee”

Onze aanpak

In het onderstaande filmpje kunt u in drie minuten zien op welke wijze Cognitum een visitatie aanpakt.

Visie op visitatie

Een goed visitatierapport werkt als een spiegel. Soms kijk je er in en ben je blij met wat je ziet. Soms besef je dat je weliswaar een heel eind gekomen bent, maar dat er toch nog werk aan de winkel is.

Visitatie krijgt naast de eigen reflectie vorm door betrokken, ervaren en deskundige buitenstaanders en belanghebbenden te laten kijken naar hoe je organisatie erbij staat. Deze externe blik is een waardevolle aanvulling op de blik van bestuurders en commissarissen. De informatie van derden helpt om het functioneren en presteren van de organisatie te verbeteren.

Daarin ligt de meerwaarde van een visitatie door Cognitum.

Onze visitatoren

Hein van Haastert

Hein
van Haastert

evelien_van_kranenburg

Evelien
van Kranenburg

stefan_cloudt-683x1024

Stefan
Cloudt

jan_haagsma-683x1024

Jan
Haagsma

Hein van Haastert

Hein
van Haastert

evelien_van_kranenburg

Evelien
van Kranenburg

stefan_cloudt-683x1024

Stefan
Cloudt

Cognitum wil meerwaarde bieden door op basis van vertrouwen een context te scheppen waarin mensen willen delen wat ze met een corporatie hebben. Vanuit het respect voor ieders eigen rol en verantwoordelijkheid, een goede agendering en voorbereiding op de visitatie en een juiste houding van de visitatoren, wil Cognitum een visitatie die waarde oplevert. Cognitum ziet het als een uitdaging om een visitatie met meerwaarde te bieden. Onder andere door aanbevelingen te doen waarvan een organisatie daadwerkelijk kan leren en daar waar mogelijk verbeteren.

Cognitum maakt dat ook waar, zo leren ons de ervaringen met vele corporaties die een visitatie door Cognitum lieten uitvoeren. Elders vindt u op deze website hun reacties.

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, lees meer over onze cookie voorwaarden