Visitaties door Cognitum in 2021

In 2021 heeft Cognitum een mooi aantal visitaties kunnen afronden. De kwalificatie “mooi” komt voort uit de zowel het procesverloop als de diversiteit en kwaliteit van de corporaties. Mooi ook omdat we als Cognitum waardering kregen van de corporaties voor de aanpak, voorbereiding, kwaliteit en het procesverloop. Het waren uiteenlopende visitaties door de verschillen in grootte en woningmarktgebied. Maar ook in aanpak van zaken die op wijk-, buurt en woningniveau spelen. Mooi ook om te zien dat ondanks die verschillen alle door Cognitum gevisiteerde corporaties doordrongen waren van het feit dat zij ertoe doen in wijken en buurten en in ondersteuning van bewoners en woningzoekenden. In 2021 zijn gevisiteerd De Key, Welbions, Dynhus, De Woonschakel, Brabant Wonen, Thuisvester, Woonplus en Groninger Huis. Daarnaast heeft Cognitum Nieuw Elan, een professionele bewoners ondersteunende organisatie in Friesland, gevisiteerd.

De naam Cognitum staat voor het herkennen van het verleden en daarop reflecteren en van leren en daarmee jezelf leren kennen. Een visitatie moet dan ook uitdrukkelijk meerwaarde hebben voor uw corporatie. Het moet bouwstenen leveren voor de toekomst zowel naar inhoud als in de omgang met de belanghebbenden en dan specifiek de bewoners. Cognitum gaat daarbij uit van een aantal principes:

  1. De klant staat centraal;
  2. Meerwaarde is noodzakelijk en verdieping waar mogelijk en wenselijk;
  3. Visitatie vanuit respect en waardering;
  4. Cognitum heeft aandacht voor ontwikkelingen en zoekt de rode draden in de tijd;
  5. Goede voorbereiding van beide kanten is het halve werk.

Deze vijf principes zijn steeds uitgangspunt geweest. Onze ervaring heeft ook geleerd dat verdieping op het netwerk en op de sturing en de governance van dat netwerk en op de samenwerking met verschillende partijen in de wijken en buurten de meerwaarde bepaalt. Voldoen aan de uitgangpunten van de Methodiek en het bieden van meerwaarde: daar zit de kracht van Cognitum.

Wij danken de besturen, raden van commissarissen en medewerkers van de in 2021 gevisiteerde corporaties voor hun kwaliteit en inzet en hopen bijgedragen te hebben aan de oorspronkelijke doelstelling van visiteren: leren van elkaar en verhoging van de kwaliteit. Voor reacties va de corporaties verwijzen wij naar elders op deze website: via “Klanten” naar “Rapporten”. Die reacties zijn duidelijk en mooi.

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring te verbeteren, lees meer over onze cookie voorwaarden